!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Försäkringsinformation

HEMFÖRSÄKRING

Tecknas privat av alla som äger lägenhet. I en bostadsrätt försäkrar den bohag och lösöre. Självrisken kan variera.

 

FASTIGHETSFÖRSÄKRING

Fastighetsförsäkringen, som ägs av bostadsrättsföreningen, försäkrar allt som föreningen äger. Stommen i huset, väggar, tak och grund. Även systemen som krävs för driften, uppvärmningssystemet, vatten och avloppssystemet samt husets ventilationsanläggning.

Vid en skada i en bostadsrätt är det denna försäkring som vanligtvis tar hand om skadan. Arbeten som hör till stommen eller system bekostas av denna försäkring.

När man har kommit så långt att det blir dags att återställa ytskikten, golvmatta, väggbeklädnad m.m, tar den personliga försäkringen vid.

 

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG

Denna försäkring är till för att skydda bostadsrättsinnehavaren vid skador och försäkrar ytskikten och inredning. Bostadsrättsföreningen har tecknat denna försäkring kollektivt för alla lägenheter vilket är en stor fördel. Alla har den och slipper betala självrisk då det även tecknats en självrisk-eliminering.

Avskrivningskostnaden (skillnaden mellan gamalt och nytt) är den kostnad man som bostadsrättsinnehavare måste vara med och betala vid en vattenskada.

I försäkringsvillkoren finns regler för hur stor värdeminskningen är för olika material över tiden.

Länk till Rbförsäkringar.