!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Områdesregler

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

En god trivsel och ordning inom föreningen förutsätter att medlemmarna och hyresgästerna iakttar följande:

 

Visa hänsyn till dina grannar

 • Tänk på att ditt golv är grannens tak - ha därför inte så hög volym på ljudanläggningarna (stereo, TV, m m) så att ljudet hörs in till grannarna.

 • Mellan ca kl 22.00 – 06.00 bör du undvika att duscha/bada, att använda tvättmaskin och andra bullrande maskiner i lägenheten.
 • Hundar skall vara kopplade vid rastning inom området.
 • Husdjur får ej göra sina behov i sandlådorna.
 • Skaka inte mattor eller andra föremål från balkong.
 • Kör eller parkera inte bilar eller andra motorfordon inne bland husen.
 • Reparationer i lägenheten som kan vara störande för grannarna bör göras endast under dagtid med början tidigast kl 08.00 (helgdagar kl 10.00) och vara avslutade senast kl 20.00. Vid längre arbeten kan det vara lämpligt att informera på tvättstugans anslagstavla.

Om en av dina grannar stör dig:

Försök att prata med grannen som är störande. Och går inte det, kontakta styrelsen, så får de i sin tur prata med den störande och den får ev. en varning. Är det mycket akut o mycket störande så ring polisen Tel:11414

 

Balkong och uteplats

 • Eventuella planteringarna mellan entréerna sköts av bostadsrättsinnhavaren, rensning av ogräs m.m.

 • Parabolantenn får inte monteras på husets fasad, tak eller balkongräcke. Endast montage innanför eget balkongräcke, staket eller på egen uteplats kan accepteras.

 • Grillning på balkongen får ej förekomma. Flytta ut grillen på lämpligt avstånd från husets fasad.

 • Mata inte fåglarna. Fåglar skräpar ner och mat som faller till marken lockar till sig råttor.

 • Inga fågelholkar får sitta på föreningens byggnader.

 • Balkonglådor skall placeras på insidan av balkongen

 • Gräsmatta innanför eget staket skall klippas och hållas välskött.

 • Blommor får ej planteras närmare än 30 cm från yttervägg. Fasaden kan fuktskadas. Lägg plattor eller grus närmast väggen.

 

Gemensamma utrymmen

 • Se alltid till att alla dörrar stängs och låses ordentligt efter dig.

 • Släpp inte in någon obehörig i fastigheten. I förekommande fall - hänvisa till styrelsen.

 • Rökning i gemensamma utrymmen (t.ex. Garage, Soprum, Tvättstuga) är under inga omständigheter tillåtet. Hänsyn måste tas till dem som är allergiker samt till barnfamiljer.