!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovering/Ombyggnad

RENOVERINGAR/OMBYGGNADER

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för löpande underhåll osv. i lägenheten.

Vid större förändringar, exempelvis rivning av väggar eller någon annan förändring av lägenhetens planering, krävs tillstånd av styrelsen. Vidare krävs att anlitade entreprenörer skall vara auktoriserade och inneha F-skattsedel.

 

Renovering

Bostadsrättsinnehavaren har självklart rätt att efter eget tycke renovera lägenheten. Dock får inte ingrepp i föreningens egendom göras utan tillstånd från föreningens styrelse.

Renovering/ombyggnad av våtrums delar får endast ske efter styrelsens godkännande. Efter arbetets utförande skall detta besiktigas och godkännas av certifierad besiktningsman. Besiktningen sker på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.

 

Utvändig bostadsanpassning

Bostadsanpassning, t.ex. rullstolsramp, får endast ske efter styrelsens godkännande. Efter arbetets utförande skall detta besiktigas och godkännas av styrelsen.

 

Utvändiga om- och tillbyggnader (bl.a. inglasningar)

Upprätta en skiss eller ritning.
Kontakta dina närmaste grannar, som berörs av en utvändig byggnation, för att få deras medgivande.
Lämna skiss och dokumentation av grannens medgivande och eventuellt bygglov till föreningens styrelse som sedan meddelar om man godkänner utförandet.
Notera att ändring som berör bärande konstruktioner, skärmtak över uteplatser, staket, vindskydd (högre än 1,2 m) inglasning av balkong, altan kräver att man söker och bekostar byggnadslov från kommunen.

Parabolantenn får inte monteras på husets fasad, tak eller balkongräcke.
Endast montage innanför eget balkongräcke, staket eller på egen uteplats kan accepteras.