!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nycklar

Till fastigheterna finns ingen huvudnyckel. Däremot har fastighetsskötaren och styrelsens ledamöter en så kallad FS-nyckel till alla gemensamma utrymmen som tvättstugor, soprum etc.

Förutom din lägenhetsnyckel, som även går till tvättstugan, cykelförrådet och förrådet så behöver du nycklar för hyrt garage.

I lägenheten skall även finnas en låskolv till tvättstugan med tillhörande nycklar. 2st

Lägenhetsnycklar och tvättstugans låskolv med nycklar skall överlämnas till nästa bostadsrättsinnehavare när du flyttar. Förlorad nyckel ersätts alltid av medlemmen innan ny medlem flyttar in.

Garagenyckel återlämnas till Riksbyggen

Lås och nyckel till det egna förrådet står bostadsrättsinnehavaren själv för.

 

Vid akuta fel och vid normalt underhåll, t ex sotning och besiktning, måste du vara beredd att lämna föreningen tillträde till lägenheten.

Om du inte kan vara hemma, se till att nyckel lämnas till annan som kan ansvara för öppning.

I fall där tillträde inte lämnats till lägenheten kan bostadsrättsinnehavaren få stå för de extra kostnader som entreprenören drabbas av exempelvis för ett extra besök.

Dokument

Vem_svarar_för_underhållet1.pdf 2011-05-19
Vem_svarar_för_underhållet2.pdf 2011-05-19